آدرس

پیشواشهرک نقش جهان،خیابان ارم روبه روی پارک سالن مرجان

راه ارتباطی

تایم کاری

همه روزه ۱۰:۳۰ صبح تا ۱۴:۳۰ عصر ها ۱۷:۰۰ الی ۲۳:۳۰