آموزش خودآرایی

آموزش خودآرایی

آموزش خودآرایی

آموزش خودآرایی شامل:
۱- انواع پوست سازی با توجه به نوع پوست شما
۲- آموزش ۳مدل سایه
۳- آموزش گریم(کانتورینگ،استروبینگ)با توجه به زوایای صورت شما
۴- نصب مژه به روش تار به تار
۵- آموزش ۳مدل سایه
۶- هاشور ابرو
۷- دو مدل خط چشم
۸- طراحی لب